OASE adalah Renungan yang ada di

Radio El-Shaddai FM yang pastinya akan sangat memberkati Keluarga El-Shaddai dimanapun berada.

OASE

Stronger Than Ever 03 OASE El-Shaddai FM
Stronger Than Ever 02 OASE El-Shaddai FM
OASE El-Shaddai FM
Stronger Than Ever 07 OASE El-Shaddai FM
Stronger Than Ever 06 OASE El-Shaddai FM